Arthur Eger

Em. Prof. dr. ir. Arthur O. Eger (1950) studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft.
Na enkele jaren in verschillende organisaties te hebben gewerkt, richtte hij in 1979 met ir. Mathijs van Dijk het ontwerpbureau Van Dijk/Eger/Associates op. In 1996 verliet hij het bureau (dat sinds 1997 Well Design heet), en werd hij directeur van Space Expo te Noordwijk.
Van 2003 tot 2016 was hij hoogleraar Productontwerp aan de opleiding Industrieel Ontwerpen van de Universiteit Twente.
Sinds 2016 is hij adviseur, auteur en spreker op het gebied van architectuur, decoratieve kunst, grafische vormgeving en industrieel ontwerpen.
In 2018 richtte hij BlauwZand Uitgeverij op.

2018 – heden Directeur van BlauwZand Uitgeverij
2015 – heden Adviseur, Auteur en Spreker op het gebied van Architectuur, Decoratieve Kunst, Grafische Vormgeving en Industrieel Ontwerpen.
2003 – 2015 Hoogleraar Industrieel Ontwerpen (Leerstoel Productontwerp) bij de vakgroep Product Design van de faculteit Construerende Technische Wetenschappen aan de Universiteit Twente.
2000 – 2013 Hoofdredacteur van Product, tijdschrift voor productontwikkeling (een uitgave van MYbusinessmedia, Rotterdam).
1998 – 2003 Directeur van Space Expo (Stichting Noorwijk Space Expo) te
Noordwijk. Space Expo is de eerste permanente ruimtevaarttentoonstelling van Europa. Space Expo is tevens het bezoekerscentrum van ESA/ESTEC. ESTEC is de grootste vestiging van de European Space Agency (ESA). Vanaf 1 mei tot 1 september 2003 voor één dag per week. (Tot er een opvolger was gevonden.)
1997 – 1998 Directeur van de Stichting Da Vinci (Da Vinci Techno Activity Center, Enschede); vanaf augustus 1997 tevens secretaris en penningmeester van het Bestuur van de Stichting.
1996 In opdracht van de Universiteit Twente gewerkt aan de opzet en realisatie van het wetenschapscentrum Da Vinci (Da Vinci Techno Activity Center).
1979 – 1996 Medeoprichter/directeur van ontwerpbureau Van Dijk/Eger/Associates (later: Well Design); activiteiten: industrieel ontwerpen, innovatie-advisering en algemeen management. Het bureau had bij mijn vertrek in 1996 ruim 40 medewerkers en vestigingen in Zeist en Münster (Duitsland).
1977 – 1979 Hoofd Publicaties bij de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA), het rekencentrum van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en het Mathematisch Centrum.
1976 – 1977 Research medewerker aan de afdeling Industrieel Ontwerpen (vakgroep Vormgeving) van de TU Delft. De werkzaamheden bestonden uit de ontwikkeling van software voor computer graphics.
1975 – 1976 In opdracht van de GVN (beroepsvereniging Grafisch Vormgevers Nederland, thans BNO) gewerkt aan de reizende tentoonstelling over bewegwijzering “Linksaf, rechtsaf, alsmaar rechtdoor”. Deze tentoonstelling werd geopend in het Bouwcentrum (Rotterdam) en deed onder andere het Stedelijk Museum (Amsterdam) aan.
1975 Ingenieursdiploma Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft.
1968 Diploma HBS-B, Christelijk Lyceum Voorburg.

Nevenactiviteiten
2018 – 2020 Adviseur van het Bestuur van de afdeling Industrieel Ontwerpen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI.
2014 Voorzitter van het Organisatie Comité van de “16th International Conference on Engineering & Product Design Education”, georganiseerd aan de Universiteit Twente (op 4 & 5 september 2014)
2010 Publicatie van het boek “Grafische Vormgeving voor Industrieel Ontwerpers”; Boom/Lemma, Den Haag.
2009 – 2018 Voorzitter van het Bestuur van de afdeling Industrieel Ontwerpen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI. In 2014 benoemd tot Lid van Verdienste.
2008 – heden Internationaal correspondent van Zhuang Shi, tijdschrift over “Art and Design” in China, uitgegeven door de Tsinghua Universiteit, Peking, China.
2005 – 2015 Voorzitter Examencommissie IO/IDE (Industrieel Ontwerpen/Industrial Design Engineering).
1995 – heden Voorzitter van het bestuur van de stichting Mobach Keramiek (Utrecht).
2007 Publicatie van het boek “Evolutionaire Productontwikkeling”; Lemma, Den Haag.
2004 Publicatie van het boek “Productontwerpen”; Lemma, Utrecht; co-auteurs: Maarten Bonnema, Eric Lutters en Mascha van der Voort.
2004 – 2008 Lid van het Bestuur van de afdeling Industrieel Ontwerpen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI. Sinds 2009 voorzitter van dit Bestuur.
1999 – 2003 Lid van de Commissie PublieksVoorlichting (CPV) van de NISO (Netherlands Industrial Space Organization).
1999 – 2002 Lid van de werkgroep “Toerisme” van “Hou het Bloeiend”, een overlegorgaan van overheden, bedrijven en organisaties in de Duin- en Bollenstreek.
1999 – 2001 Gastdocent bij de leergang Productmanagement van het Management Studiecentrum te Vlaardingen.
1998 – 2003 Vice Président van APOGEES (Association pour Promouvoir, Organiser, Gérer des Expositions et des Evénements relatifs à l’actualité Spatiale) te Parijs.
1997 – 2003 Mede-initiatiefnemer en lid van de Vereniging van Science Centra Nederland.
1997 – 2000 Lid van de Redactieraad van Product, vaktijdschrift voor industriële productontwikkeling.
1996 Publicatie van het boek “Succesvolle productontwikkeling”; Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.
1993 – 2013 Schrijver (onder pseudoniem) van een column in “Product”, vaktijdschrift voor industriële productontwikkeling.
1991 – 1995 Research, beeldredactie, tekstschrijven en publicatie van het boek “Decoratieve kunst”; Uitgeverij Cantecleer, De Bilt.
1991 Publicatie van het boek “Digitaal vormgeven” bij uitgeverij Cantecleer, De Bilt.
1987 – 1988 Commissaris van Soho Graphics (grafische computertoepassingen, Amsterdam). In 1988 werd het commissariaat beëindigd in verband met de overname van Soho Graphics door Tasking (Amersfoort).
1986 – 1988 Hoofddocent van de leergang Innovatiekunde van het Kluwer Studiecentrum (Maarssen).
1980 – 1982 Adviseur en medewerker van de redactie van Compres, vaktijdschrift voor grafisch management.